Towards Automated Knowledge Extraction (TAKE) workshop

Date: 10.6.2010,

Time: 15:30-18:30,

Place: CVUT FEL, Karlovo nam. 13, poslucharna KN-E:301 (Sramkova poslucharna K9)

Program of the workshop:

15:30 [Kordík P.] Výsledky projektu Automatická extrakce znalostí (CZ)

15:45 [Čepek M.] Automated data preprocessing (EN)

16:15 [Kordík P.] Automated data mining (EN)

16:25 [Černý J.] SpecGen algoritmus pro hierarchické kombinování modelů (CZ)

16:50 break

17:00 [Kovářík O.] Optimization and meta-learning (EN)

17:20 [Bičík V.] Spojitá optimalizace, parametry algoritmů (CZ)

17:40 break

17:45 [Kordík P.] Automated knowledge extraction (EN), Integration with Pentaho BI (CZ)

17:55 [Drchal J.] Reporting in FAKE GAME (EN), report example 1, example 2, example 3

18:05 break

18:15 [Skrbek M.] Aktuální projekty skupiny výpočetní inteligence (CIG)


Materials:

DP Černý - automatický data mining, kombinování modelů (CZ)

DP Bičík - JCOOL - continuous optimization library (EN)

DP Skalička - JCOP - combinatorial optimization library (EN)

DP Lašek - integrace FAKE GAME s Pentahoo (CZ)

 
take.txt · Last modified: 2010/06/11 16:20 by kordikp
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki